We use cookies to enhance your experience on our website. By continuing to use our website, you are agreeing to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more
Hierdie moderne, toeganklike woordeboek is ontwerp om leerders doeltreffend in hulle addisionele taal te laat lees, skryf en praat. Dit fokus daarop om leerders te help om hulle mees algemene struikelblokke te oorkom en bied ondersteuning op ses sleutelgebiede. / Designed to enable learners to read, write and speak effectively in their additional language, this up-to-date and easy-to-use dictionary focuses on overcoming learners' most common difficulties. It offers support in six key areas.

Help leerders om die regte vertaling te kies. / Helps learners choose the right translation.

Bied slegs dikwels gebruikte vertalings aan. / Gives frequently used translations only.

Wys hoe woorde werklik gebruik word. / Shows how words are really used.
Sluit
nuwe woorde vanuit die hele kurrikulum in. / Includes new words from across the curriculum.

Voorsien uitspraakgidse sodat leerders met vertroue kan praat. / Provides pronunciation guides so learners can speak confidently.
V er skaf illustrasies om moeilike konsepte te verduidelik. / Includes illustrations to explain difficult concepts.

Plus: 48 hersiene bladsye nuttige ekstras (aktiwiteite met antwoorde; hulp met grammatika, skryf en mondelinge). / Plus: 48 revised pages of useful extras (activities with answers; help with grammar, writing, and speaking).

Hierdie moderne, toeganklike woordeboek is ontwerp om leerders doeltreffend in hulle addisionele taal te laat lees, skryf en praat. Dit fokus daarop om leerders te help om hulle mees algemene struikelblokke te oorkom en bied ondersteuning op ses sleutelgebiede. / Designed to enable learners to read, write and speak effectively in their additional language, this up-to-date and easy-to-use dictionary focuses on overcoming learners' most common difficulties. It offers support in six key areas.

Help leerders om die regte vertaling te kies. / Helps learners choose the right translation.

Bied slegs dikwels gebruikte vertalings aan. / Gives frequently used translations only.

Wys hoe woorde werklik gebruik word. / Shows how words are really used.
Sluit
nuwe woorde vanuit die hele kurrikulum in. / Includes new words from across the curriculum.

Voorsien uitspraakgidse sodat leerders met vertroue kan praat. / Provides pronunciation guides so learners can speak confidently.
V er skaf illustrasies om moeilike konsepte te verduidelik. / Includes illustrations to explain difficult concepts.

Plus: 48 hersiene bladsye nuttige ekstras (aktiwiteite met antwoorde; hulp met grammatika, skryf en mondelinge). / Plus: 48 revised pages of useful extras (activities with answers; help with grammar, writing, and speaking).

  • Oxford Afrikaans-Engels English-Afrikaans Skoolwoordeboek School Dictionary 2eThe specification in this catalogue, including without limitation price, format, extent, number of illustrations, and month of publication, was as accurate as possible at the time the catalogue was compiled. Due to contractual restrictions, we reserve the right not to supply certain territories.